Režim dne MŠ

Režim dne MŠ
 • Každá třída má svůj denní organizační řád /program, uspořádání dne/, který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Denní režim dne je pouze orientační.
 • Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí. Dodržovám je čas svačin, oběda a pobytu venku. Napít se mohou děti kdykoli během dne.

 

ČASOVÝ ROZPIS:

 

 • 06:00 - 07:00 - scházení dětí ve třídě určené k rannímu provozu, hry a činnosti dle volby
 • 07:00 - 08:00 - přechod dětí do vlastní třídy - volné hry, individuální rozhovory a činnosti dětí dle zájmu nebo programu dané třídy s využitím hraček, materiálů, didaktických pomůcek, sportovního náčiní. Výběr aktivit v tematických koutcích.
 • 08:00 - 08:45 - uzamčení mateřské školy, pohybová chvilka, hygiena, dopolední svačina
 • 08:45 - 09:45 - hygiena, plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu - dle zaměření jednotlivých tříd, příprava na pobyt venku
 • 09:45 - 11:40 - pobyt venku - hry na školní zahradě, vycházky, výlety dle plánů školy, sportovní činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie, hygiena
 • 11:40 - 12:15 - oběd, hygiena
 • 12:15 - 12:30 - odcházení dětí po obědě
 • 12:15 - 14:00 - příprava na odpočinek, relaxace na lehátku, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek,četba knih na pokračování, vyprávění. Předškolní děti - relaxace, volné hry, logopedická prevence, individuální práce s dětmi, volné hry dle přání dětí
 • 14:00 - 14:30 - hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina
 • 14:30 - 16:30 - odchod dětí domů - rozcházení v určených třídách, hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt venku
Zpět na rozcestník