Aktuality

Aktuality

OD PONDĚLÍ 3.KVĚTNA JE ŠKOLKA OTEVŘENA VE STEJNÉM ROZSAHU JAKO PŘED UZAVŘENÍM.

TĚŠÍME SE NA VÁS

DO KONCE TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU PLATÍ TATO TEL. ČÍSLA:   778 714 768   nebo   318 626 179

 KVĚTEN:

OD PONDĚLÍ  3.5. SE S DĚTMI  BUDEME UČIT BÁSNIČKU NEBO PÍSNIČKU K SVÁTKU MATEK.

TAKÉ VYROBÍME MAMINKÁM MALÝ DÁREK A NATOČÍME KRÁTKÉ VIDEO.

SETKÁNÍ S VÁMI NENÍ V TÉTO DOBĚ JEŠTĚ UMOŽNĚNO, PROTO DÁME VIDEO NA INTERNETOVÉ STRÁNKY. A KDY? ..............AŽ SE TO NAUČÍME - VČAS VÁM DÁME VĚDĚTsmile

 

 

POZOR - ZMĚNA DATUMU!!!!!    18.5.  NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE HRACHOV  - 3. TŘÍDA „VČELKY“ /DOPOLEDNE/-

Výlet je sponzorován díky grantu Města Příbrami - -autobusovou dopravou, vstupné a lektorné bude hrazeno z příspěvků SRPD.

Každé dítě musí mít sebou batůžek na záda a v něm dobře uzavíratelnou láhev s pitím, sáček pro případ nevolnosti, papírové kapesníky, vhodné a pohodlné oblečení a obuv, dle počasí pláštěnku. Svačinu zajišťuje mateřská škola, oběd budou mít děti po návratu v pravidelném čase v MŠ.

NEDÁVEJTE DĚTEM DO BATŮŽKU ŽÁDNÉ JINÉ DOBROTY, POKUD CHCETE DÁT DÍTĚTI BONBONY - PŘEDEJTE JE RÁNO UČITELKÁM, ROZDAJÍ JE DĚTEM NA VÝLETĚ.

V MĚSÍCI ČERVNU PŘIPRAVÍME PODOBNOU EKOLOGICKY ZAMĚŘENOU AKCI PRO DRUHOU TŘÍDU VELKÝCH DĚTÍ, PRO TŘÍDU PTÁČKŮ.

 

12.5.  SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD + TABLO PRO PŘEDŠKOLÁKY /DOPOLEDNE/

 

19.5.  MAŇÁSKOVÉ DIVADLO "TŘI PRASÁTKA" – HRAJÍ PANÍ UČITELKY

 /V RÁMCI ROZVOLŇOVÁNÍ BUDEME PŘIPRAVOVAT DALŠÍ AKCE/ 

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY:

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 26.3.– 9.4.2021 - TÉMA "HODY, HODY, DOPROVODY..….":

Vzhledem k tomu, že s příchodem svátků jara přicházejí i dny volna, dáváme tentokrát úkoly na další dva týdny, tzn. na sedm školních dnů. Budeme doufat, že se po této době už brzo uvidíme a úkoly budeme plnit společně ve školce.

  1. Získejte povědomí o velikonočních zvycích:

 

 2. Nauč se velikonoční koledu:

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

 3. Vysvětlete si červeně označené a podtržené pojmy v textu velikonoční koledy a rozdíl mezi zajíčkem a králíčkem.

 4. Pomoc rodičům při výzdobě velikonočních svátkůbarvení vajíček, zdobení beránka, kočičky do vázy . Vzpomeň si na prosincovou návštěvu v Hornickém domě a teď se můžeš inspirovat velikonočními nápady- obarvit si vajíčko, nebo s maminkou upéct jidáše:

 

https://www.muzeum-pribram.cz/userfiles/pdf/Hornicke%20muzeum%20online/Velikono%C4%8Dn%C3%AD%20vejce%204.pdf

 

https://www.muzeum-pribram.cz/userfiles/pdf/Hornicke%20muzeum%20online/Jid%C3%A1%C5%A1e%20z%20Hornick%C3%A9ho%20muzea.pdf

 

5. Pracujte podle svých možností – vytiskněte, nebo vypracujte si samostatně tento pracovní list – velikonoční kraslice s geometrickými tvary – podklad kraslice zůstane bílý, dodržuj barvy geometrických tvarů, pojmenuj geometrické tvary, nepřetahuj. / Rodič kontroluje správné sezení u stolu a držení pastelky – viz inter. stránky „co má umět předškolák“/

 6. Na další papír nakresli vajíčko na celou plochu velké vajíčko. Z letáku jakéhokoliv obchodního řetězce vystřihni /přesně/ obrázky zboží s velikonoční tématikou. Nalep do vajíčka a tím vytvoříš originální kraslici……. Těšíme se, jak si s tím poradíš smile

 7. Úkoly do přírody:

 při vycházce pozoruj změny v přírodě /barva jarní trávy, rašící pupeny, zpěv ptáků, první jarní kytky, jarní počasí…apod./

najdi si v přírodě překážku a 10x ji přeskoč jako králík, 5x skoč jako žába, postůj na jedné noze jako čáp, jdi pár metrů pozpátku jako rak a utíkej rychle k cíli jako zajíc.

 8. Za odměnu si můžeš podívat na velikonoční příběh z Chaloupky na vršku: Po zhlédnutí, mamince zopakuj děj příběhu /samostatně a plynule se vyjadřovat/:

  9. A něco pro rodiče: „Maminko, tatínku, naučte se své dítě opravdu vnímat a poslouchat co vám říká.“

 A další možnosti pro rodiče předškoláků najdete na: https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/

 

Ve fotogalerii najdete nové fotografie, na kterých uvidíte, jak jsme využili uzavření školky k rekonstrukci zahrady a zrealizovali plánované rozvedení nových digitálních kabelů k lepšímu telefonickému a internetovému připojení.

Na zahradě byla pokácena jedna bříza, která po kontrole dendrologů nesplňovala bezpečnostní podmínky. Seříznutím hlavy vrby se pokusíme již napadenou vrbu zachránit pro další roky. Uklízíme, dezinfikujeme prostory, hračky, pomůcky.

Školku jsme na začátku března vyzdobili velikonočními obrázky v domnění, že se do této doby setkáme……. Do velikonoc se nakonec neuvidíme, velikonoční obrázky vyměníme za obrázky s jarní tématikou, ale o hledání velikonočního zajíčka děti neochudíme. Stopováním zajíčka na školní zahradě podle fáborků, plněním úkolů a zopakováním naučené velikonoční koledy se děti dočkají pomlázky  J  

Těší se na vás paní učitelky            

 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 19.3.– 26.3.2021 - TÉMA "Když jsem já sloužil…":

 

  1. Zopakuj si čísla od 1 do 20, už je znáš, jako správný předškolák. Vyzkoušej si, jestli umíš vyjmenovat čísla pozpátku, od 10 k 1.

 

  1. Nakresli zvířátko, které si vysloužil první léto a napiš vedle toho správnou číslici /první léto - číslo 1, druhé léto - číslice 2, třetí léto - číslice 3 atd./. Potom nakresli, co si vysloužil čtvrté léto a osmé léto /vždy s číslicí/. Na tvém papíře budou tři číslice a u nich obrázky.

 

  1. Na další papír nakresli, jak si myslíš, že vypadá panenka z písničky. Zaplň celou plochu papíru a nezapomeň na všechny detaily lidské postavy /vlasy, prsty, krk, obočí, nos apod./ Rodič kontroluje správné sezení u stolu a držení pastelky – viz inter. stránky „co má umět předškolák“/

 

  1. Zopakuj si všechny zvířátka z písničky a u každého pojmenuj, jak se jmenuje mládě nebo jeho zvířecí rodič /kuře–slepice-kohout /.

 

  1. Vyjmenuj další domácí zvířátka která znáš a o jednom z nich se nauč básničku. Je o koťátku a sluníčku, kterou si pak společně ve školce řekneme: :

 

Hrálo si koťátko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku.

Sluníčko upletlo zlatý pásek,
chytlo koťátko za ocásek.

Dnes už tě nepustím, malý smíšku!
Zato ti nasypu do kožíšku.

Že mě nepustíš? Moje tlapky,
uvidíš, skrývají ostré drápky.

Leklo se sluníčko, za mrak běží,
koťátko výstražně kníry ježí.

Chlubí se houseti: Milý brachu
sluníčko přede mnou prchá v strachu.

Sotva to dořekne, darebáček,
sluníčko chystá už nový háček.

Koťátko za ouško pevně chytí:

 

  1. A něco pro rodiče: "Jak zvládnout vstup do ZŠ"

 

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

 

POKUD VLÁDA DÁLE PRODLOUŽÍ UZAVŘENÍ MŠ, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT. DOMLUVILI BYCHOM SE NA TERMÍNU PŘEDÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ A PŘÍPADNÉ KONZULTACI.  

VAŠE PANÍ UČITELKY

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 12.- 19.3.2021 - TÉMA "POHÁDKA O ŘEPĚ":

  1. Poslechni si pohádku O veliké řepě:

Žili, byli děd a bába. Jednoho dne děd zasadil řepu, která mu po čase vyrostla a byla převeliká. Snažil se ji vytáhnout. Tahal, tahal, ale nevytáhl. Přivolal si tedy na pomoc bábu. Bába se chytla dědka, dědek řepy a tahali, tahali, ale nevytáhli. Tak babka na pomoc přivolala vnučku. Vnučka se chytla babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak vnučka zavolala psíka. Psík se chytil vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak psík zavolal na pomoc kočku. Kočka se chytla psíka, psík vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak kočka zavolala myš. Myš se chytla kočky, kočka psíka, psík vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli a najednou řepa udělala „rup“ a byla venku…

 2.Nakresli si obrázek pohádky se všemi postavami v přesném pořadí /rodič kontroluje správné sezení u stolu a držení pastelky – viz inter. stránky „co má umět předškolák“/

 3.Pochopení děje pohádky – pojmenuj postavy, urči roční období při sázení a sklizně řepy, urči pořadí jednotlivých postav v ději, kdo je první, poslední, kdo uprostřed, kdo je velký x malý x nejmenší…, spočítej kolik je na obrázku hlav, kolik nohou, kolik ocásků. Pokládejte dítěti otázky typu např.: „Kdo stojí na obrázku vlevo od vnučky? Kdo stojí napravo od pejska ? apod…..

 4. Vytvoř si svůj pracovní list – rodič diktuje : Nakresli 3 velké řepy, 4 malé řepy a 2 středně velké řepy.

 5. Spočítej, kolik jsi nakreslil celkem řep – napiš číslovku, spočítej kolik je velkých – napiš číslovku, středních – napiš číslovku a malých – napiš číslovku /na obrázku budou celkem 4 číslovky/

 6. Za odměnu si můžeš poslechnou písničku O řepě:

ÚKOLY Z TOHOTO TÝDNE SI ZALOŽTE K ÚKOLŮM Z PRVNÍHO TÝDNE. TĚŠÍME SE AŽ SE UVIDÍME.   

VAŠE PANÍ UČITELKY

 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 5.-12.3.2021 - TÉMA "JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA":

1. Tetička Písnička - poslechni si, zazpívej si a nauč  

2. Nakresli k této písničce obrázek

3. Poznáš, jakou hláskou začíná slovo JARO?  Kolik má slabik? - vytleskej počet slabik

4. Hledej slova která začínají stejnou hláskou a nakresli je.

5. Při vycházkách jmenujte předměty kolem sebe - dítě určí hlásku na začátku slova a vytleská počet slabik /Auto - "A" na začátku slova, AU -TO, dvě slabiky, Veverka - "V" na začátku slova, ve-ver-ka - tři slabiky..... apod./

6. Pozorujte venku změny v přírodě, hledejte první znaky jara. Poznávejte první jarní květiny /petrklíč, sněženky, narcis, modřenec, bledule, krokus...../

 

!!!!!!   DŮLEŽITÉ -  VŠECHNY VYPRACOVANÉ A DÍTĚTEM PODEPSANÉ PÍSEMNÉ ÚKOLY PŘINESTE KE KONTROLE PO ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY.

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT A PÍSNIČKY, BÁSNIČKY A TANEČKY  SI SPOLEČNĚ PŘEDVEDEME.

DĚTI MOHOU ÚKOLY VYPRACOVÁVAT NA JEDNOTLIVÉ LISTY PAPÍRU. NEBO SI ZALOŽTE SPOLU S DÍTĚTEM SEŠIT, KTERÝ BUDE URČEN NEJEN K PLNĚNÍ ÚKOLŮ, ALE STANE SE I VAŠÍM DENÍČKEM S POSTŘEHY, FOTOGRAFIEMI APOD.. 

UDĚLEJME "ZE ŠPATNÉHO DOBRÉ" A TĚŠME SE S DĚTMI NAD SPOLEČNÝMI CHVILKAMI.

Inspirace pro rodiče:

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Naše mateřská škola v budově č.p.278 bude zajišťovat péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků, hasičů apod. O možnosti umístit dítě do naší mateřské školy se rodiče musí informovat u svého zaměstnavatele.

Informace k ošetřovnému z důvodu uzavření MŠ: rodiče vyplňují formulář sami – dle návodu a metodiky na https://www.mpsv.cz/osetrovne , 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz-zz

Přejeme Vám zdraví a budeme se na Vás těšit.  

 

Vážení  rodiče,

   z důvodu  ochrany  našeho  i  Vašeho  zdraví  bychom  Vás  chtěli  upozornit           

na povinnost 

informovat  mateřskou  školu  v  případě  výskytu   onemocnění COVID-19

v  rodině a nebo pokud někomu dalšímu žijícímu ve společné domácnosti 

 je  nařízena karanténa.  

( dle Nařízení vlády, které je platné od  25.9.2020 ).   

 

Pokud Vaše dítě podstoupí test na toto onemocnění,

sdělte výsledek třídním učitelkám.

 Děkujeme

 

 

 

 

  • VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na rozcestník