Informace o provozu

Informace o provozu

Mateřská škola (odloučené pracoviště) v Příbrami VII – 235:

čtyřtřídní s celodenním provozem.          

Provoz:  PO – PÁ : 06:00 - 16:30 hod.

Kapacita školy: 100 dětí

 

 O děti a provoz se stará 13 pracovnic:

- 8 pedagogických

- 2 asistentky pedagoga

- 5 provozních

 

Zařazování dětí:

- Do mateřské školy jsou zařazovány děti zpravidla ve věku 3 – 6 let.

- Zápis dětí do MŠ probíhá na začátku května v termínu stanoveném městem Příbram. Informace bývá zveřejněna na int. stránkách města a i naší MŠ. Kritéria k přijímání dětí v předškolním vzdělávání stanoví vždy ředitelka MŠ.

Máte-li zájem o přijetí do naší mateřské školy, můžete si přihlášku a potvrzení od lékaře stáhnout na stránce Zápis do MŠ a s vyplněnými tiskopisy přijít do MŠ.

Přihláška platí pro obě pracoviště v ulici Bratří Čapků 278 a 235!

Tiskopisy si můžete také vyzvednout přímo v mateřské škole.

 

Zpět na rozcestník