Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2024:

 Přihlášku k prázdninovému provozu si můžete stáhnout ZDE, nebo vyzvednout osobně na pracovišti 278 a 235 od 20.05. 2024 do 24.05 2024.

Vyplněnou přihlášku s lékařským potvrzením /je součástí přihlášky/ a ověřenou kopií evidenčního listu z vaší MŠ, budeme přijímat od 27.-31.05. 2024.

Z rozhodnutí Zřizovatele Města Příbram, bude v době prázdninového provozu hrazeno školné /poměrnou částí k provozu dané MŠ/. V případě, že své dítě závazně přihlásíte k docházce a z jakéhokoli důvodu vznikne absence, částka za školné se nevrací.

K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU BYLI PŘIJATI VŠICHNI ZÁJEMCI O DOCHÁZKU V TERMÍNECH, O KTERÉ ŽÁDALI.

V TĚCHTO DNECH BUDETE VYZVÁNI VEDOUCÍ ŠJ K UHRAZENÍ POPLATKU ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

/ ÚHRADA V HOTOVOSTI!/

Vyúčtování stravného proběhne koncem srpna, kdy vás bude kontaktovat vedoucí ŠJ k případným vratkám za neodchozenou docházku.

ČÁSTKA ZA ŠKOLNÉ JE NEVRATNÁ!

Zpět na rozcestník