Nástup do školky

Nástup do školky

OD 1. 9. 2019 JE PRO DĚTI, KTERÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 DOSÁHNOU VĚKU  6 ti LET, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

( TYTO DĚTI, I DĚTI S ODLOŽENOU ŠK. DOCHÁZKOU, JSOU OSVOBOZENY OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  se provádí TRVALÝM PŘÍKAZEM

 

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo:

879950217/ 0100 ( nutno uvést variabilní symbol, stejný s VS pro stravování ).

Nezapomeňte do poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

 

Od 1.září 2023 je úplata stanovena takto:

Děti docházející pravidelně: 310 Kč/měsíc

Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

 

- při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.

- děti, na které se vztahuje přiznání hmotné nouze jsou po předložení potvrzení vždy na začátku každého měsíce od úplaty osvobozeny

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

Zpět na rozcestník