Informace o platbách

Informace o platbách

provádí se TRVALÝM PŘÍKAZEM

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo: 262064039/0600

Nezapomeňte uvést VS (je shodný s VS, který je uveden na Přihlášce ke stravování), popř. do  poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!  Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

Děti, které v daném  školním roce dosáhnout věku 6 ti let /povinné předškolní vzdělávání/ a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

 

 Od 1. 9. 2023 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na školní rok 2023/24 ve výši 310,- Kč.

 - při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.

 - pokud máte nárok na hmotnou nouzi, po předložení požadovaného dokladu vždy na začátku každého měsíce, je dítě od úplaty osvobozené 

 

 

Zpět na rozcestník