Informace o platbách

Informace o platbách

provádí se TRVALÝM PŘÍKAZEM

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo: 879950217/ 0100

Nezapomeňte uvést VS (je shodný s VS, který je uveden na Přihlášce ke stravování), popř. do  poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!  Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

Od 1. září 2017 je pro děti, které v daném  školním roce dosáhnout věku 6 ti let, povinné předškolní vzdělávání.

Tyto děti i děti s odloženou šk. docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

 

 Od 1. 9. 2022 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na školní rok 2022/23 ve výši 290,- Kč.

 - při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.

 - pokud máte nárok na hmotnou nouzi, po předložení požadovaného dokladu vždy na začátku každého měsíce, je dítě od úplaty osvobozené 

 

 

Zpět na rozcestník