Česko čte dětem

Česko čte dětem

CELÉ ČESKO ČTE  DĚTEM
-    informace pro rodiče
Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů a televize, musíme začít pracovat na záchraně komunikace mezi rodiči a dětmi. Televize děti neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy.
Pravidelným čtením se rozšiřuje dítěti slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.
Připojte se i Vy – rodiče do tohoto projektu.
-    dětem začněte číst co nejdříve
-    čtěte tak často, jak máte vy a dítě čas
-    začněte obrázkovými knihami, postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu
-    v průběhu čtení udržujte u dítěte zájem tím, že se občas zeptáte: “co si myslíš, že se stane?“
-    ve čtení vytrvejte
-    jde-li o příběh, začněte tím, že si připomenete, kde jste včera skončili
-    ujistěte se, že dítě může sledovat dobře obrázky
-    nečtěte příliš rychle
-    mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budete s dítětem někde dlouho čekat /u lékaře, cesta vlakem, autem. /
-    nečtěte příběhy, které se i vám nelíbí
-    nepokračujte ve čtení knihy, jakmile zjistíte, že jde o špatnou volbu
Nezaměňujte kvalitu s kvantitou. Desetiminutové čtení dítěti, s plnou pozorností a nadšením, může v mysli dítěte zanechat mnohem výraznější stopu než dvě hodiny
osamělého sledování televize!!!!!!
Více informací na www.celeceskoctedetem.cz

 

dobré rady - jak připravit čtení pro děti.pdf (184,1 kB)
vlastní čtení se známou osobností.doc (1 MB)
Základní informace o o p. s. Celé Česko čte dětem 14_10_2011.pdf (812,3 kB)

 

 informace na plakátech v jednotlivých v šatnách

 

Zpět na rozcestník