Předškolák

Předškolák

Povinný poslední ročník mateřské školy

 Děti dochází na povinné předškolní vzdělávání v režimu vyučování jako na základních školách.

 V době vedlejších /podzimních, jarních apod./ a hlavních prázdninách je docházka možná, ale není povinná.

 Pokud dítě nebude do MŠ docházet, je nutné jej do 3 dnů od začátku nepřítomnosti omluvit.

 V posledních letech stoupá procento dětí s odkladem povinné školní docházky /OŠD/. Odklad bývá odborníky /lékaři,logopedy,učiteli apod./ doporučován tehdy, když se předpokládá, že dílčí nedostatky jednotlivých schopností se během jednoho roku upraví tak, že bude dítěti ulehčen nástup do 1. třídy ZŠ. Tyto schopnosti se většinou neupraví samy, a je tudíž třeba, aby rodiče a odborníci po dobu OŠD s dítětem cíleně pracovali a podporovali rozvoj nevyzrálých schopností.

Pokud uvažujete o odkladu docházky:

  • poraďte se ve školce s třídní učitelkou které zná Vaše dítě při práci a všech činnostech v mateřské škole, má zkušenosti a možnost srovnání s ostatními dětmi.
  • objednejte se na odborné vyšetření k posouzení zralosti do PPP nejlépe do konce měsíce ledna - bližší informace naleznete na nástěnce v MŠ
Zpět na rozcestník