Školní zralost a nezralost, znaky školní zralosti

Školní zralost a nezralost, znaky školní zralosti

Zralost smyslového vnímámí:

 • zrakem rozlišit tvary od sebe
 • znát alespoň některá písmenka a číslice
 • poznat první hlásku ve slově
 • analýza a syntéza slova /rozklad na hlásky : pes = p - e - s, a naopak syntéza slova z hlásek/

 

Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace:

 • správné držení tužky, pozor hlavně u leváků
 • podepsat se alespoň křestním jménem tiskacím písmem
 • zabránit křečovitému /silný tlak/ nebo nesprávnému držení tužky
 • procvičování nejlépe kreslením všemi možnými materiály /voskovky, tužky, křídy aj./ event. cvičení podle různých sešitů /"Těšíme se školy" apod./

 

Řeč:

 • Ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky do nástupu ZŠ, protože chodit v 1. třídě na logopedii a ještě zvládat školu je hodně nároků naráz. Toleruje se nesprávná výslovnost R, Ř, ale pokud dítě patlá více, je třeba uvažovat o odkladu školní docházky a intenzivní nápravě zanedbané výslovnosti.
 • Řečová vada bývá často doprovázena potížemi ve čtení a psaní.

 

Rozumové schopnosti:

 • orientace v čase /včera - dnes - zítra, ráno - poledne - večer, řadit události chronologicky podle děje, vánoce v zimě apod./, nemusí znát hodiny, měsíce, ale dny v týdnu a roční období ano.
 • třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu /větší - menší/
 • materiál, z čeho jsou předměty vyrobeny /dřevo, PVC, sklo, papír apod./
 • pravolevá orientace
 • logické úvahy o pojmech /co mají podobného stůl a židle, nebo košile a svetr/
 • znát základní i doplňkové barvy /oranž, fialová, růžová .../
 • početní představy - vědomosti /kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu.../
 • počítat do 10 a zpět
 • na prstech "počítat" do 5 /na konkrétních případech ubírat a přidávat/

 

Paměť:

 • zapamatovat si větu 7 - 8 slov a doslova ji zopakovat
 • znát básničky a písničky

 

Chování:

 • soustředěnost: schopnost se soustředit, zaměřit pozornost. I chytré dítě může být nesoustředěné a mít pak ve škole potíže. Vydrží dítě když mu je čtena pohádka bez odbíhání, lezení po židli? Dokončí úkol, který si i samo dalo - obrázek, stavebnice, hrad z písku?
 • citová zralost: emoční stabilita - např. že dítě nebude reagovat na nezdar či nespravedlnost impulzivním výbuchem nebo pláčem. Závislost na matce přiměřená, dokáže se odloučit bez potíží.
 • sociální zralost: schopnost velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov, přijmout místo rodičů autoritu učitelky, osvojení hygienických návyků. Např. vykat dospělým, pozdravit, poděkovat, poprosit, obléknout se, postarat se o své věci, obout boty a zavázat tkaničky na kličku, jít samo na WC. I chytré děti mívají stres ze školy ne kvůli vyučování, ale kvůli strachu z těchto sociálních situací.
 • pracovní zralost: dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, i když ho nebaví.
Zpět na rozcestník