Třídy

Třídy
  • V současné době jsou v naší MŠ 4 třídy, do kterých jsou umísťovány děti z širokého okolí. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku. Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Školka má vypracován vlastní „Školní vzdělávací program“, který je realizován prostřednictvím Třídních programů v jednotlivých třídách.
  • Ve všech třídách je již nový nábytek a proběhla rekonstrukce hygienických zařízení.

1.třída - KOŤÁTKA
 Gorejová Marcela - učitelka
Foltová Diana - učitelka
 
2.třída - ŠTĚŇATA
 Běhalová Karolína - učitelka
 Kopecká Zdeňka - učitelka
 
 
 
3.třída - VČELKY
 Šťastná-Pospíšilová Svatava - učitelka
Ševčíková Marie - učitelka
 
 
4.třída - PTÁČCI
Suchá Hana - zástupkyně ředitelky
 Lásková Ivana - třídní učitelka
 
 
 
    
 
 
 
Zpět na rozcestník