Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2023 - 2024 proběhne dne 2.5.2023 od 10-16 hod.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí
  • potvrzení lékaře o povinném očkování (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním)
  • rodný list dítěte
  • doklad totožností zákonného zástupce

Na základě podané žádosti vám bude přiděleno registrační číslo.

V případě, že preferujete určitou budovu pro umístění dítěte (278 nebo 235), uveďte prosím do žádosti, ale o konečném umístění rozhodne ředitelka školy.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách MŠ a na úřední desce MŠ pod registračním číslem.

Přihlášku odevzdávejte pouze osobně v den zápisu v MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno doporučeně na vámi uvedenou adresu.

Pro více informací viz. Kritéria pro přijímání níže.

 

Přihlášku si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo ke stažení ZDE:

Kritéria přijímáni ZDE: KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

Přihláška ke stažení ZDE: PŘIHLÁŠKA

Potvrzení od lékaře ZDE: POTVRZENÍ LÉKAŘ

Zpět na rozcestník