Naše školka

Naše školka

Naše čtyřtřídní mateřská škola byla vybudována v roce 1963. 

  • Od roku 2004 je odloučeným pracovištěm Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278.
  • Vzhledem ke stáří je budova MŠ průběžně udržovaná dle finančních možností. Součástí MŠ je prostorná zahrada v přírodním stylu.
  •  Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. ŠVP nese název

" Ve světě se neztratíme "

 

Název RP pro školní rok 2023-2024

„ROK S KRTKEM"

 Hra a prožitek představují nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Tím, co prožijeme, se můžeme mnohému naučit nejen o nás samých, ale i o světě, ve kterém žijeme.

  • Připravujeme setkání a akce pro rodiče a děti, pořádáme polodenní výlety i celodenní výlety. 
  • V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného života dětí. Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí, tvoří, skládají, objevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku.
  • Na naší školce připravujeme předškoláky na školní docházku pomocí stimulačního programu Maxík. 
  • Navštěvujeme také divadlo, kino, výstavy, dopravní hřiště, knihovnu, koncerty, absolvujeme plavecký výcvik a další jiné zajímavé aktivity. Spolupracujeme se ZUŠ a se ZŠ v Příbrami a s Centrem ekologické výuky. Všechny třídy celoročně využívají spolupráce s Českou obcí sokolskou a zúčastňují se projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu. "Lvíček do školek" je další pohybová aktivita, kdy s nejstaršími dětmi pravidelně navštěvujeme ve Sportovní halu a cvičíme pod vedením profesionálního trenéra.
  • Snažíme se, aby byl každý den pro děti v MŠ něčím zajímavým a novým. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém jsou děti rády.
  • Zařízení je provozováno městem Příbram
  • https://www.sesokolemdozivota.cz/mezinami
Zpět na rozcestník