Granty

Granty

 

 

Naše MŠ se zapojila do projektu Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2.etapa pod názvem

"Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami".

Zahájena dne 1.9.2019 a končit bude 31.8.2022

Nabízíme rodičům a pedagogům poradenskou činnost:

Rodičům - informace, rady, konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání, vyšetření v PPP, v sociálních oblastech po příp. předchozím zjištění.

Pedagogům - informace, rady v oblastech zákonů ohledně vzdělávání a výchovy dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, pomoc při řešení složitějších situacích v rodinách - i cizojazyčných, při organizačních změnách v nenadálých situací v MŠ.

Personální podpora:

V mateřské škole pracují školní asistentky, které pomáhají dětem překonávat překážky bránící v adaptaci a kvalitním vzdělávání (sociálně slabé a znevýhodněné prostředí, cizojazyčné prostředí/.

Ve škole jsou nastaveny podmínky tak, aby jednou týdně mohla pracovat učitelka s menší skupinou dětí a pomoc tak dětem při dosahování cílů ve vzdělávání.

     

 „Šablony IV” - podpora v oblasti vzdělávání pedagogů, finanční podpora MŠ.

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”- pokračování v projektu České obce sokolské, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu.


„Celé Česko čte dětem” - pokračujeme v projektu, protože pravidelným čtením se rozšiřuje dítěti slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Televize, mobil a tablet děti neobejme,
nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Přidejte se také.

 

 

 

 

Zpět na rozcestník