Granty

Granty

 

 2020:

V rámci dlouhodobého projektu poznávání fauny a flóry na Příbramsku, také v roce 2020 díky finanční podpoře odboru životního prostředí města Příbram proběhly na obou pracovištích MŠ Bratří Čapků exkurze ušité na míru dané věkové skupině dětí. Během čtyřleté předškolní docházky tak může dítě prožít všechny typy exkurzí.

 Děti ze Štěňátek vyjely na návštěvu podzimního lesa u Orlova 11.9. 2020. Seznámily se s okolím, s přírodou i s blízkou oborou. Výlet prospěl též jejich adaptaci v MŠ.

Třída Včelek a Ptáčků vyjela za poznáním 9.9. a 10.9. 2020 do záchranné stanice  Hrachov. Tam se měly děti možnost  blízka seznámit se zvířaty, které u nás žijí divoce v lesích, polích, ale i vodách. Zahrály si připravené ekohry a vyslechly si příběhy zvířat, která žijí v záchranné stanici. Děti se setkaly s velkou rozmanitostí naší fauny a hlavně se něco dověděly o tom, jak můžeme tato zvířátka chránit.       

Děti v Hrachově uviděly poštolku, kterou naše školka v roce 2019 adoptovala na popud návštěvy v záchranné stanici. Pomocí sbírky jsme schopni ji zajistit zdravotní péči a krmení na celý rok.

Děti také navštívily Dům Natura v Příbrami, expozici obojživelníků a plazů.

„Inkluzivní vzdělávání v Příbrami II”
- finanční a personální posílení pro vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v MŠ.


„Šablony II” - podpora v oblasti vzdělávání pedagogů, finanční podpora MŠ.

Map

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”- pokračování v projektu České obce sokolské, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, podporuje pohyb dětí jako každodenní přirozenou potřebu.


„Celé Česko čte dětem” - pokračujeme v projektu, protože pravidelným čtením se rozšiřuje dítěti slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Televize, mobil a tablet děti neobejme,
nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Přidejte se také.

      

2019

Díky podpoře města Příbram a schválením grantu ve výši 43.644 Kč jsme mohli všem dětem zprostředkovat zážitky z poznávání Příbramska, zajímavých míst v blízkém okolí, ale i hlavní město Prahu. Z finančních prostředků města Příbrami jsme mohli uhradit dětem cestovné autobusem a tak děti v rámci poznávání svého okolí navštívili Bukovou u Příbrami, kde se naši nejmenší děti seznámily s historií spojené s Praotcem Čechem a naši starší děti pro změnu s vánočními tradicemi. V rámci poznávání Příbramska děti z obou budov navštívily Skanzen Vysoký Chlumec, kde viděly, jak žili a pracovali naši předci. Při návštěvě Počepic děti poznaly výrobu tradičních perníků a mohly si své vlastní perníčky ozdobit a odvézt na památku.

Prostřednictvím emocionálních prožitků si pohrály ve velkém mraveništi v Galerii Sladovna, kde se nám snad i podařilo vytvořit povědomí o nutnosti ochrany přírody a všech živočichů jako nezbytnou součást světa. 

Seznámení s hlavním městem probíhalo nejdříve seznámením s historií pomocí řízených činností v mateřské škole ve formou příběhů z historie a pak následným výletem, kde viděli cestou Vyšehrad, Pražský Hrad, navštívily Muzeum MHD, kde se seznámily s historickými dopravními prostředky. Na Strahově viděly největší stadion na světě, prošli se po Petřínských sadech, navštívily Zrcadlové bludiště a svezly se lanovkou.

 

 

 

Zpět na rozcestník